بازسازی ویرانه‌های جنگی در اوکراین

ویدیوها. آواربرداری ویرانه‌های جنگی در اوکراین با رقص و آهنگ

دیمیترو تروفیمنکو، دی‌جی موسسه «با هم تعمیر کنیم» (Repair Together)، در این باره می‌گوید:‌ «این نمونه‌ای است از اینکه چگونه جوانان می‌توانند مفید باشند.» آقای تروفیمنکو اضافه کرد: «همزمان که وقتمان را صرف گوش دادن به موسیقی می‌‌کنیم، عواقب اشغال روسیه را نیز پاکسازی می‌کنیم.»

دیمیترو تروفیمنکو، دی‌جی موسسه «با هم تعمیر کنیم» (Repair Together)، در این باره می‌گوید:‌ «این نمونه‌ای است از اینکه چگونه جوانان می‌توانند مفید باشند.» آقای تروفیمنکو اضافه کرد: «همزمان که وقتمان را صرف گوش دادن به موسیقی می‌‌کنیم، عواقب اشغال روسیه را نیز پاکسازی می‌کنیم.»

تازه‌ترین ویدیو