اعتصاب خدمه شرکت ایزی جت

تصاویری از اعتصاب خدمه شرکت هواپیمایی ایزی‌جت در پرتغال

خدمه شرکت هواپیمایی ایزی جت در پرتغال روز شنبه برای درخواست افزایش دستمزد اقدام به اعتصاب سه روزه کردند که منجر به لغو پروازها شد.

خدمه شرکت هواپیمایی ایزی جت در پرتغال روز شنبه برای درخواست افزایش دستمزد اقدام به اعتصاب سه روزه کردند که منجر به لغو پروازها شد.

ایزی‌جت در مقابل با اشاره به اینکه هر کار ممکن را برای «به‌حداقل رساندن تاثیر» این اعتصاب انجام می‌دهد، افزود که پروازهای رایگان یا بازگرداندن هزینه پرواز و یا امکان تغییر پرواز برای افرادی که تحت تاثیر این اعتصاب قرار گرفته‌اند ایجاد شده است.

اعتصاب کنندگان خواهان افزایش دستمزدها هستند که از سال ۲۰۱۹ افزایشی نیافته است و از سوی دیگر می‌گویند که باید شرایط کاری آن‌ها نیز بهبود پیدا کند.

تصمیم به اعتصاب پس از شکست پنج ماهه مذاکرات گرفته شده است.

تازه‌ترین ویدیو