احیای رقص و حرکات آکروباتیک در قطر با برگزاری جشنواره‌های تازه

احیای رقص و حرکات آکروباتیک در قطر با برگزاری جشنواره‌های تازه

با همکاری

«به این نتیجه رسیدیم که از بناهای فوق‌العادهٔ اینجا استفاده کنیم تا قدرت رقص و موسیقیِ زنده را برای تحول به کار بگیریم.»

تازه‌ترین ویدیو