موشک

ویدیوها. ویدیو؛ سقوط مخزن سوخت جامد موشک ماهواره‌بر مشکل‌ساز شد

موشک الکترون که صبح سه‌شنبه از نیوزیلند شلیک شد و ۳۴ ماهواره را به مدار زمین فرستاد به هنگام سقوط مخزن سوخت جامد آن مشکل‌ساز شد. چنان که پس از باز شدن چتر، سرعت فرود آن تا حدود ۱۰ متر در ثانیه کاهش یافت و خدمه بالگرد پشتیبان با آویزان کردن قلاب، کنترل این مخزن در حال سقوط را به دست گرفتند. اما با به دام افتادن مخزن، وزن بالگرد از میزان شبیه‌سازی شده و شرایط آزمایشی بالاتر رفت. در نهایت، آنها ناگزیر شدند تا مخزن را بار دیگر رها کنند تا پس از ۲۰ ثانیه نفس‌گیر در اقیانوس آرام سقوط کند. سپس یک قایق جمع‌آوری قطعات آن را از اقیانوس آغاز کرد.

موشک الکترون که صبح سه‌شنبه از نیوزیلند شلیک شد و ۳۴ ماهواره را به مدار زمین فرستاد به هنگام سقوط مخزن سوخت جامد آن مشکل‌ساز شد. چنان که پس از باز شدن چتر، سرعت فرود آن تا حدود ۱۰ متر در ثانیه کاهش یافت و خدمه بالگرد پشتیبان با آویزان کردن قلاب، کنترل این مخزن در حال سقوط را به دست گرفتند. اما با به دام افتادن مخزن، وزن بالگرد از میزان شبیه‌سازی شده و شرایط آزمایشی بالاتر رفت. در نهایت، آنها ناگزیر شدند تا مخزن را بار دیگر رها کنند تا پس از ۲۰ ثانیه نفس‌گیر در اقیانوس آرام سقوط کند. سپس یک قایق جمع‌آوری قطعات آن را از اقیانوس آغاز کرد.

تازه‌ترین ویدیو