تصاویری از توکیو و اولین برف زمستانی در سال جدید

ویدیوها. ٖتصاویری از توکیو و اولین برف زمستانی در سال جدید

همانطور که سازمان هواشناسی ژاپن برای روز پنجشنبه بارش سنگین برف را در پایتخت پیش‌بینی کرده بود، نخستین برف زمستانی سرانجام توکیو سراسر سفیدپوش کرد.

همانطور که سازمان هواشناسی ژاپن برای روز پنجشنبه بارش سنگین برف را در پایتخت پیش‌بینی کرده بود، نخستین برف زمستانی سرانجام توکیو سراسر سفیدپوش کرد.

پیش‌بینی‌ها همچنین حکایت از آن داشت که کولاک و بارش سنگین تا ساعات پایانی عصر ادامه داشته باشد و ارتفاع برفِ نشسته بر زمین به ۱۰ سانتی‌متر برسد.

شهروندان ژاپنی به رغم بارش سنگین برف در خیابان‌ها در حال تردد بودند و دما در توکیو بین منهای ۴ تا ۲.۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

تازه‌ترین ویدیو