تصاویری از غزه؛ تلاش قربانیان جنگ برای راهیابی به تیم پارالمپیک فلسطین

تصاویری از غزه؛ تلاش قربانیان جنگ برای راهیابی به تیم پارالمپیک فلسطین

در این تصاویر شناگران فلسطینی را می‌بینید که نقص عضو دارند اما برای نخستین بار این شانس را پیدا کرده‌اند تا در استخر نوساز و نیمه المپیک، ۲۵ متری، واقع در نوار غزه به رقابت بپردازند. این شناگران امیدوارند تا بتوانند روزی برای تیم ملی پاراالمپیک فلسطین به میدان بروند.

در این تصاویر شناگران فلسطینی را می‌بینید که نقص عضو دارند اما برای نخستین بار این شانس را پیدا کرده‌اند تا در استخر نوساز و نیمه المپیک، ۲۵ متری، واقع در نوار غزه به رقابت بپردازند. این شناگران امیدوارند تا بتوانند روزی برای تیم ملی پاراالمپیک فلسطین به میدان بروند.

تازه‌ترین ویدیو