کوپ۲۶؛ در جستجوی اهداف ملموس برای مقابله با تغییرات اقلیمی

کوپ۲۶؛ در جستجوی اهداف ملموس برای مقابله با تغییرات اقلیمی

با همکاری

بزرگترین کسب و کارهای جهان در پایان ماه اکتبر با سیاستمداران و فعالان محیط زیستی ملاقات خواهند کرد، رویدادی که آخرین فرصت برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی نامیده می شود.

تازه‌ترین ویدیو