مادربزرگ هندی؛ احیاکنندهٔ هنر رزمی باستانی

ویدیوها. مادربزرگ هندی؛ احیاکنندهٔ هنر رزمی باستانی

وقت تماشای حرکات رزمی‌نمایشی «میناکشی آما» همه از یاد می‌برند که این زن ۷۸ ساله نتیجه‌هایش را هم به چشم دیده است. میناکشی نقشی انکارناپذیر در احیای ورزش ۳۰۰۰ ساله «کالاری» در جنوب هند دارد و دختران جوان را تشویق می‌کند تا این فنون رزمی کهن را بیاموزند. «کالاری» تلفیقی از هنرهای رزمی و یوگاست و باستانی‌ترین ورزش رزمی هند به‌شمار می‌رود که در دوران استعمار بریتانیا تمرین آن ممنوع بود اما استادانش آن را همچنان حفظ کردند و اینک جانی تازه گرفته است.

وقت تماشای حرکات رزمی‌نمایشی «میناکشی آما» همه از یاد می‌برند که این زن ۷۸ ساله نتیجه‌هایش را هم به چشم دیده است. میناکشی نقشی انکارناپذیر در احیای ورزش ۳۰۰۰ ساله «کالاری» در جنوب هند دارد و دختران جوان را تشویق می‌کند تا این فنون رزمی کهن را بیاموزند. «کالاری» تلفیقی از هنرهای رزمی و یوگاست و باستانی‌ترین ورزش رزمی هند به‌شمار می‌رود که در دوران استعمار بریتانیا تمرین آن ممنوع بود اما استادانش آن را همچنان حفظ کردند و اینک جانی تازه گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو