ویدئو؛ زندگی در کابل با وجود نگرانی‌ها از آینده افغانستان در جریان است

ویدئو؛ زندگی در کابل با وجود نگرانی‌ها از آینده افغانستان در جریان است

گرچه نگرانی‌ها همچنان درباره آینده افغانستان در بین شهروندان این کشور پس از تسلط طالبان وجود دارد اما زندگی نیز در جریان است.

گرچه نگرانی‌ها همچنان درباره آینده افغانستان در بین شهروندان این کشور پس از تسلط طالبان وجود دارد اما زندگی نیز در جریان است.

یک از نیروهای طالبان مدعی شده است که دولت جدید جرم و جنایت را کاهش داده است.

در بخش دیگری از شهر مردم در خیابان جمع شده‌اند و منتظر نان رایگان در پایان روز از نانوایی هستند.

افغانستان که به شدت به کمک‌های خارجی متکی است تقریبا با فقر کامل ناشی از بی ثباتی سیاسی و سقوط سیستم مالی عمومی روبرو است.

سازمان ملل متحد در این ماه با برگزاری نشستی در ژنو متعهد شد بیش از ۱.۲ میلیارد دلار کمک اضطراری برای کمک به نجات این کشور اختصاص دهد.

تازه‌ترین ویدیو