شاهکارهای میناتوری؛ هنرمند مصری از نوک مداد فرعون می‌تراشد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شاهکارهای میناتوری؛ هنرمند مصری از نوک مداد فرعون می‌تراشد

یک هنرمند مصری با استفاده از میکروسکوپ و ابزار دقیق حکاکی، نوک مدادها را به شکل مجسمه‌های کوچک فرعون مصر می‌تراشد. آثار هنری مینیاتوری ایجاد شده از گرافیت، تلاش ابراهیم بلال، فارغ التحصیل رشته حقوق برای نشان دادن تاریخ ملتش است. بلال می‌گوید که وقتی شروع به تراشیدن این مجسمه‌ها روی نوک مداد کرده، این احساس در او ایجاد شده است که از این راه می تواند میراث مصر را حفاظت کند.

یک هنرمند مصری با استفاده از میکروسکوپ و ابزار دقیق حکاکی، نوک مدادها را به شکل مجسمه‌های کوچک فرعون مصر می‌تراشد. آثار هنری مینیاتوری ایجاد شده از گرافیت، تلاش ابراهیم بلال، فارغ التحصیل رشته حقوق برای نشان دادن تاریخ ملتش است. بلال می‌گوید که وقتی شروع به تراشیدن این مجسمه‌ها روی نوک مداد کرده، این احساس در او ایجاد شده است که از این راه می تواند میراث مصر را حفاظت کند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست