نامزدهای انتخابات آلمان؛ آنالنا بربوک، رقیبی سرسخت از حزب سبزها
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نامزدهای انتخابات آلمان؛ آنالنا بربوک، رقیبی سرسخت از حزب سبزها

«او کوشید تا بیش از همه از نقطه قوت حزبش یعنی تأکید بر حفظ زیست بوم امتیاز بگیرد، هرچند هشیارانه چندان روی موضوع سیل اخیر مانور نداد.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست