دیوار ندبه در آستانه سال نوی یهودی از نامه‌های بازدیدکنندگان پاکسازی شد

ویدیوها. دیوار ندبه در آستانه سال نوی یهودی از نامه‌های بازدیدکنندگان پاکسازی شد

دیوار ندبه در بیت‌المقدس روز چهارشنبه در آستانه سال نوی یهودی از دست‌نوشته‌ها، دعاها و نامه‌هایی که بازدیدکنندگان از این محل بین سنگ‌های دیوار به جای می‌گذارند پاکسازی شد.

دیوار ندبه در بیت‌المقدس روز چهارشنبه در آستانه سال نوی یهودی از دست‌نوشته‌ها، دعاها و نامه‌هایی که بازدیدکنندگان از این محل بین سنگ‌های دیوار به جای می‌گذارند پاکسازی شد.

پاکسازی دیوار ندبه از این نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها دو بار در سال انجام می‌شود. این کاغذها سپس به «کوه زیتون» در مجاورت بیت‌المقدس منتقل می‌شود تا در آنجا دفن شود. بسیاری از بازدیدکنندگان از دیوار ندبه و یهودیان آرزوهای خود را بر روی کاغذ می‌نویسند و این کاغذها را بین شکاف‌های دیوار ندبه قرار می‌دهند.

تازه‌ترین ویدیو