برلین؛ اعتراض طرفداران محیط زیست به سیاست‌های اقلیمی دولت آلمان

ویدیوها. برلین؛ اعتراض طرفداران محیط زیست به سیاست‌های اقلیمی دولت آلمان

دهها تن از طرفداران محیط زیست در آلمان روز پنج‌شنبه خیابان‌های منتهی به ساختمان وزارت غذا و کشاورزی را بستند و خواستار اولویت دادن به موضوعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از زمین، در برنامه‌ریزی‌های دولت آلمان شدند.

دهها تن از طرفداران محیط زیست در آلمان روز پنج‌شنبه خیابان‌های منتهی به ساختمان وزارت غذا و کشاورزی را بستند و خواستار اولویت دادن به موضوعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از زمین، در برنامه‌ریزی‌های دولت آلمان شدند.

آنها همچنین از دولت خواستند که طرحی مشخص در موضوع تغییرات آب و هوایی تهیه و آن را به پارلمان ارائه دهند؛ طرحی که بر اساس آن از منابع به شیوه‌ای سازگار با محیط زیست استفاده شود.

تازه‌ترین ویدیو