تصاویری از حضور نیروهای طالبان در شهر هرات و برافراشتن پرچم‌هایشان

ویدیوها. تصاویری از حضور نیروهای طالبان در شهر هرات و برافراشتن پرچم‌هایشان

یکی از نیروهای طالبان به رسانه‌ها گفته است که ادارات در شهر هرات، دومین شهر بزرگ افغانستان بازگشایی می‌شوند و کار به روال عادی بر می‌گردد.

یکی از نیروهای طالبان به رسانه‌ها گفته است که ادارات در شهر هرات، دومین شهر بزرگ افغانستان بازگشایی می‌شوند و کار به روال عادی بر می‌گردد.

کنترل شهر هرات روز پنجشنبه گذشته به دست نیروهای طالبان افتاد. نیروهای طالبان پرچم‌های خود را در سطح شهر برافراشته‌اند.

از سوی دیگر خانواده‌هایی که از شهرهای تحت تصرف طالبان به سمت کابل فرار کرده‌اند می‌گویند که دولت به آن‌ها کمک نمی‌کند و آن‌ها آب، غذا و سرپناه ندارند.

تازه‌ترین ویدیو