فرودگاه بین‌المللی حمد قطر: امن‌ترین کانون پروازی آسیا در دوران کووید

ویدیوها. فرودگاه بین‌المللی حمد قطر: امن‌ترین کانون پروازی آسیا در دوران کووید

با همکاری

«ما پروازهایمان را هرگز قطع نکردیم و در مرحلهٔ نخست قرنطینه‌ها ۳/۱ میلیون مسافر را با ایمنی جابه‌جا کردیم.»

تازه‌ترین ویدیو