هرج و مرج در جلسه دیدار بایدن و پوتین؛ خبرنگاران را هل دادند و بیرون کردند

ویدیوها. هرج و مرج در جلسه دیدار بایدن و پوتین؛ خبرنگاران را هل دادند و بیرون کردند

جلسه دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ژنو با چند دقیقه هل دادن و فریاد زدن در میان خبرنگاران و مقامات امنیتی روسی و آمریکایی آغاز شد. برگزارکنندگان این رویداد مطابق روال معمول ابتدا سالن اجتماعات را برای خبرنگاران باز کردند تا آنها بتوانند فیلم و عکس بگیرند و سؤال‌ کنند. اما نیروهای امنیتی و محافظ آمریکایی و روسی مانع آنها شدند. در ادامه در برابر نگاه دو رئیس جمهور برای چند دقیقه صحنه‌ای از هرج و مرج به وجود آمد. خبرنگاران آمریکایی گفتند که محافظان روسی بازوی آنها را گرفته و از اتاق بیرون کرده‌اند. در این اثنا یکی از خبرنگاران به زمین خورد و زیر دست و پا افتاد و یکی دیگر مدام فریاد می‌زد: «به من دست نزن!»

جلسه دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ژنو با چند دقیقه هل دادن و فریاد زدن در میان خبرنگاران و مقامات امنیتی روسی و آمریکایی آغاز شد. برگزارکنندگان این رویداد مطابق روال معمول ابتدا سالن اجتماعات را برای خبرنگاران باز کردند تا آنها بتوانند فیلم و عکس بگیرند و سؤال‌ کنند. اما نیروهای امنیتی و محافظ آمریکایی و روسی مانع آنها شدند. در ادامه در برابر نگاه دو رئیس جمهور برای چند دقیقه صحنه‌ای از هرج و مرج به وجود آمد. خبرنگاران آمریکایی گفتند که محافظان روسی بازوی آنها را گرفته و از اتاق بیرون کرده‌اند. در این اثنا یکی از خبرنگاران به زمین خورد و زیر دست و پا افتاد و یکی دیگر مدام فریاد می‌زد: «به من دست نزن!»

تازه‌ترین ویدیو