صحنه‌ای متفاوت از عکس گرفتن دسته جمعی سران ناتو

ویدیوها. صحنه‌ای متفاوت از عکس گرفتن دسته جمعی سران ناتو

رهبران کشورهای عضو پیمان اطلس شمالی روز چهارشنبه در مقر این نهاد در بروکسل، در حالت ایستاده و با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر، رو به یک ستون مکعب مستطیلی نورانی ایستادند که تصاویری روی آن پخش می‌شد. در کنار این تصاویر همچنین شعارهای جدید ناتو از جمله «تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع»، «افزایش مقاومت» و «مبارزه با تغییرات آب و هوایی» به چشم می‌خورد.

رهبران کشورهای عضو پیمان اطلس شمالی روز چهارشنبه در مقر این نهاد در بروکسل، در حالت ایستاده و با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر، رو به یک ستون مکعب مستطیلی نورانی ایستادند که تصاویری روی آن پخش می‌شد. در کنار این تصاویر همچنین شعارهای جدید ناتو از جمله «تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع»، «افزایش مقاومت» و «مبارزه با تغییرات آب و هوایی» به چشم می‌خورد.

تازه‌ترین ویدیو