Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
نبض آتشفشان کنگو در دست زمین‌شناسان
به روز شده در:

ویدیوها. نبض آتشفشان کنگو در دست زمین‌شناسان

آتشفشان نیراگونگو در شرق کنگو که در هفته‌های پیش فعال شده بود، اکنون مکانی است که زمین‌شناسان را به سوی خود می‌خواند. گروهی از کارشناسان به کمک راهنمایان و محافظان محلی در روز شنبه خود را به دهانه آتشفشان رساندند تا با عکس‌برداری و لرزه‌نگاری، فعالیت آن را رصد کنند. آنها می‌خواهند نبض این اژدها را که هنوز از دهانش دود و خاکستر بیرون می‌آید، بگیرند. در ماه گذشته فوران گدازه و سرازیر شدن رودهای آتشین از این دهانه، ساکنان یک شهر را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرد.

آتشفشان نیراگونگو در شرق کنگو که در هفته‌های پیش فعال شده بود، اکنون مکانی است که زمین‌شناسان را به سوی خود می‌خواند. گروهی از کارشناسان به کمک راهنمایان و محافظان محلی در روز شنبه خود را به دهانه آتشفشان رساندند تا با عکس‌برداری و لرزه‌نگاری، فعالیت آن را رصد کنند. آنها می‌خواهند نبض این اژدها را که هنوز از دهانش دود و خاکستر بیرون می‌آید، بگیرند. در ماه گذشته فوران گدازه و سرازیر شدن رودهای آتشین از این دهانه، ساکنان یک شهر را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرد.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی