فوران آتشفشان در کنگو: بسیاری از فرزندان همچنان از والدین جدا هستند

ویدیوها. فوران آتشفشان در کنگو: بسیاری از فرزندان همچنان از والدین جدا هستند

دو هفته پس از فوران آتشفشان «نیراگونگو» در حدود ۱۰ کیلومتری شهر گوما در جمهوری دمکراتیک کنگو، هنوز بسیاری از والدین در جستجوی فرزندانشان هستند.

دو هفته پس از فوران آتشفشان «نیراگونگو» در حدود ۱۰ کیلومتری شهر گوما در جمهوری دمکراتیک کنگو، هنوز بسیاری از والدین در جستجوی فرزندانشان هستند.

جدایی آنها از فرزندانشان در جریان هرج و مرج ناشی از تخلیه این شهر دو میلیون نفری روی داد.

در آن زمان خروج مواد مذاب از دهانه آتشفشان و پیچیدن بوی گوگرد در شهر باعث شده بود که بسیاری به سمت نواحی امن فرار کنند.

صلیب سرخ شماری از این کودکان را یافته است و تا زمان پیدا شدن خانواده‌هایشان تحت محافظت خود دارد.

تازه‌ترین ویدیو