تصاویری از آب‌تنی مردم غزه در دریا بعد از دو هفته جنگ خونین

تصاویری از آب‌تنی مردم غزه در دریا بعد از دو هفته جنگ خونین

آب‌تنی خانواده‌ها در دریا در میان هلهله و شادی بچه‌ها، صدای سوت نجات غریق، عبور گاریچی با الاغ و گاری پر از خوراکی‌اش. اینجا ساحل مدیترانه‌ای نوار غزه است، جایی که تا چند روز پیش آتش جنگی تمام عیار به مدت دو هفته بر پا بود و ده‌ها کودک فلسطینی بر اثر شلیک موشک‌های اسرائیلی کشته شدند، کودکانی که آنها هم حق‌شان بازی، شنا و شادی بود.

آب‌تنی خانواده‌ها در دریا در میان هلهله و شادی بچه‌ها، صدای سوت نجات غریق، عبور گاریچی با الاغ و گاری پر از خوراکی‌اش. اینجا ساحل مدیترانه‌ای نوار غزه است، جایی که تا چند روز پیش آتش جنگی تمام عیار به مدت دو هفته بر پا بود و ده‌ها کودک فلسطینی بر اثر شلیک موشک‌های اسرائیلی کشته شدند، کودکانی که آنها هم حق‌شان بازی، شنا و شادی بود.

تازه‌ترین ویدیو