کمک زوج سلطنتی بریتانیا به داوطلبان توزیع غذا به افراد محروم و آسیب پذیر
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کمک زوج سلطنتی بریتانیا به داوطلبان توزیع غذا به افراد محروم و آسیب پذیر

شاهزاده ویلیام و همسرش کیت میدلتون اخیراً به گروه داوطلبان «سیخ سانجوگ» در تهیه غذا برای افراد آسیب پذیر و فقیر در ادینبورگ اسکاتلند پیوستند و تلاش فراوانی برای درست کردن چاپاتی ها انجام دادند. زوج سلطنتی بریتانیا در آشپزخانه کاخ Holyroodhouse، محل اقامت رسمی ملکه در ادینبورگ، به این گروه پیوستند.

شاهزاده ویلیام و همسرش کیت میدلتون اخیراً به گروه داوطلبان «سیخ سانجوگ» در تهیه غذا برای افراد آسیب پذیر و فقیر در ادینبورگ اسکاتلند پیوستند و تلاش فراوانی برای درست کردن چاپاتی ها انجام دادند. زوج سلطنتی بریتانیا در آشپزخانه کاخ Holyroodhouse، محل اقامت رسمی ملکه در ادینبورگ، به این گروه پیوستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست