نخستین پرواز فضایی سرنشین‌دار از ایالت نیومکزیکوی آمریکا

نخستین پرواز فضایی سرنشین‌دار از ایالت نیومکزیکوی آمریکا

سفینه فضایی شرکت آمریکایی ویرجین گالاکتیک با موفقیت نخستین آزمایش پرواز با سرنشین را انجام داد.

سفینه فضایی شرکت آمریکایی ویرجین گالاکتیک با موفقیت نخستین آزمایش پرواز با سرنشین را انجام داد.

این ماموریت از پایگاه فضایی نیومکزیکو انجام شد و با این کار، نیومکزیکو به سومین ایالت آمریکا تبدیل شد که می‌تواند انسان‌ها را به فضا بفرستد.

سفیه فضایی «VSS Unity» پس از جدا شدن از هواپیمای مادرش که «VMS Eve» نام داشت و با روشن کردن موشک‌هایش خود را به فضا رساند.

این سفینه درنهایت پس از رسیدن به ارتفاع ۵۵.۴۵ مایلی و سرعت سه ماخ (سه برابر سرعت صوت)، بار دیگر رهسپار زمین شد و در باند فرود در «بندر فضایی آمریکا» بر زمین نشست.

تازه‌ترین ویدیو