تصاویری از ویرانی‌های جنگ ۱۱ روزه غزه؛ ساکنان ساختمان‌های ویران بازگشتند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از ویرانی‌های جنگ ۱۱ روزه غزه؛ ساکنان ساختمان‌های ویران بازگشتند

ساکنان مناطق مسکونی شمال باریکه غزه، روز جمعه ۲۱ ماه مه، ساعاتی پس از آتش‌بس اسرائیل و حماس بازگشتند تا ببینند چه بر سر منازلشان آمده است. شماری از آنان ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی خود را ویران یافتند. هرچند بسیاری در فلسطین و اسرائیل پایان جنگ را جشن گرفتند اما عزیزان و نزدیکان ۲۴۳ فلسطینی از جمله ۶۶ کودکی که در طی یازده روز و بر اثر حملات ارتش اسرائیل کشته شدند انگیزه‌ای برای شامانی نداشتند. نزدیک به ۲ هزار فلسطینی نیز در شدیدترین جنگ هفت سال اخیر غزه زخمی شدند. در آنسو در اسرائیل هم ۱۲ نفر بر اثر راکت‌پرانی‌های حماس کشته شدند.

ساکنان مناطق مسکونی شمال باریکه غزه، روز جمعه ۲۱ ماه مه، ساعاتی پس از آتش‌بس اسرائیل و حماس بازگشتند تا ببینند چه بر سر منازلشان آمده است. شماری از آنان ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی خود را ویران یافتند. هرچند بسیاری در فلسطین و اسرائیل پایان جنگ را جشن گرفتند اما عزیزان و نزدیکان ۲۴۳ فلسطینی از جمله ۶۶ کودکی که در طی یازده روز و بر اثر حملات ارتش اسرائیل کشته شدند انگیزه‌ای برای شامانی نداشتند. نزدیک به ۲ هزار فلسطینی نیز در شدیدترین جنگ هفت سال اخیر غزه زخمی شدند. در آنسو در اسرائیل هم ۱۲ نفر بر اثر راکت‌پرانی‌های حماس کشته شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست