روسری‌ ابریشمی آذری؛ حاصل سرپنجه ذوق و یادگار سنت

ویدیوها. روسری‌ ابریشم آذری؛ حاصل سرپنجه ذوق و یادگار سنت

با همکاری

نقش‌ونگار روسری‌های سنتی آ‌ذری قرن‌هاست که یکسان مانده. این روسری‌های ابریشمی اصل را می‌توان از به‌آسانی از حلقهٔ انگشتری رد کرد.

تازه‌ترین ویدیو