روسری‌ ابریشمی آذری؛ حاصل سرپنجه ذوق و یادگار سنت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

روسری‌ ابریشمی آذری؛ حاصل سرپنجه ذوق و یادگار سنت

با همکاری

نقش‌ونگار روسری‌های سنتی آ‌ذری قرن‌هاست که یکسان مانده. این روسری‌های ابریشمی اصل را می‌توان از به‌آسانی از حلقهٔ انگشتری رد کرد.

مطالب بیشتر از مجله فرهنگی

تازه‌ترین ویدیو