برگزاری سالروز تولد لنین پس از ۱۵۱ سال در روسیه

ویدیوها. برگزاری سالروز تولد لنین پس از ۱۵۱ سال در روسیه

صدها نفر از حزب کمونیست روسیه پنجشنبه ۱۵۱ امین سالروز تولد لنین رهبر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را گرامی داشتند. در این مراسم گنادی زیوگانف، رهبر کنونی حزب کمونیست روسیه، از معترضانی که خواهان آزادی الکسی ناوالنی هستند انتقاد کرد. چهارشنبه در سراسر روسیه تظاهراتی برای آزادی الکسی ناوالنی از سوی حامیان او برگزار شد.

صدها نفر از حزب کمونیست روسیه پنجشنبه ۱۵۱ امین سالروز تولد لنین رهبر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را گرامی داشتند. در این مراسم گنادی زیوگانف، رهبر کنونی حزب کمونیست روسیه، از معترضانی که خواهان آزادی الکسی ناوالنی هستند انتقاد کرد. چهارشنبه در سراسر روسیه تظاهراتی برای آزادی الکسی ناوالنی از سوی حامیان او برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو