شیرینی تروتازه در سرزمینی گرم؛ معرفی دسر ویژه قناد برتر دنیا

شیرینی تروتازه در سرزمینی گرم؛ معرفی دسر ویژه قناد برتر دنیا

با همکاری

طبیعی بودن شیرینی‌ و استفاده از قندهای طبیعی موجود در میوه‌ها و سبزیجات و نیز عسل مشخصه بارز کار اوست.

تازه‌ترین ویدیو