اگر بلندی‌هراسی دارید این ویدیو را نبینید

ویدیوها. اگر بلندی‌هراسی دارید این ویدیو را نبینید

اگر ترس از ارتفاع یا بلندی‌هراسی دارید، ممکن است با دیدن این ویدیو سرتان گیج برود. کوه مخروطی شکل «ماترهورن» (به فرانسوی: «سِروَن») در کوهستان آلپ سوئیس ۴ هزار و ۴۷۸ متر ارتفاع دارد و قله آن کعبه آمال کوهنوردان حرفه‌ای است. یولیا لیابوا، کوهنورد روسی در حال صعود به سرون و در حالی که برای رسیدن به مقصد پشت سر راهنما می‌رفت، این تصاویر را از ارتفاعی ترسناک گرفته است.

اگر ترس از ارتفاع یا بلندی‌هراسی دارید، ممکن است با دیدن این ویدیو سرتان گیج برود. کوه مخروطی شکل «ماترهورن» (به فرانسوی: «سِروَن») در کوهستان آلپ سوئیس ۴ هزار و ۴۷۸ متر ارتفاع دارد و قله آن کعبه آمال کوهنوردان حرفه‌ای است. یولیا لیابوا، کوهنورد روسی در حال صعود به سرون و در حالی که برای رسیدن به مقصد پشت سر راهنما می‌رفت، این تصاویر را از ارتفاعی ترسناک گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو