یکصد و پنجاه هزار قلب برای قربانیان کرونا در بریتانیا

ویدیوها. یکصد و پنجاه هزار قلب برای قربانیان کرونا در بریتانیا

دیواری در برابر مقر پارلمان بریتانیا در حاشیه رود تیمز لندن به محلی برای شهروندان بدل شده تا به یاد قربانیان کرونا در این کشور، تصویر قلبی را روی آن بکشند. مردم نیز تاکنون با رژ لب و وسایل دیگر، حدود ۱۵۰ هزار قلب کوچک بیشتر به رنگ قرمز روی این دیوار کشیده‌اند. این کارزار به ابتکار یک سازمان مردم‌نهاد ایجاد شده که از سوی دیگر، خواستار بررسی نقش دولت بریتانیا در مدیریت کرونا نیز شده است.

دیواری در برابر مقر پارلمان بریتانیا در حاشیه رود تیمز لندن به محلی برای شهروندان بدل شده تا به یاد قربانیان کرونا در این کشور، تصویر قلبی را روی آن بکشند. مردم نیز تاکنون با رژ لب و وسایل دیگر، حدود ۱۵۰ هزار قلب کوچک بیشتر به رنگ قرمز روی این دیوار کشیده‌اند. این کارزار به ابتکار یک سازمان مردم‌نهاد ایجاد شده که از سوی دیگر، خواستار بررسی نقش دولت بریتانیا در مدیریت کرونا نیز شده است.

تازه‌ترین ویدیو