ایتالیا؛ عصبانیت کارکنان سیرک‌ها از همه‌ گیری کرونا

ویدیوها. ایتالیا؛ عصبانیت کارکنان سیرک‌ها از همه‌ گیری کرونا

دهها نفر از افراد فعال در دنیای سیرک و سرگرمی روز جمعه در شهر رم، پایتخت ایتالیا دست به اعتراض زدند.

دهها نفر از افراد فعال در دنیای سیرک و سرگرمی روز جمعه در شهر رم، پایتخت ایتالیا دست به اعتراض زدند.

آنها می‌خواستند فعالیتهایشان را که مدت یک سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده، دوباره از سر بگیرند.

تازه‌ترین ویدیو