گرافیتی جدید منتسب به بنکسی بر روی دیوار زندان نقش بست

ویدیوها. گرافیتی جدید منتسب به بنکسی بر روی دیوار زندان نقش بست

گرافیتی جدیدی که احتمالا خالق آن بنکسی است بر روی دیوار زندان ردینگ در بریتانیا نقش بست. این گرافیتی فردی با لباس زندان را به تصویر کشیده که با نوشته‌هایی که به شکل طناب در آمده از روی دیوار پایین می‌آید.

گرافیتی جدیدی که احتمالا خالق آن بنکسی است بر روی دیوار زندان ردینگ در بریتانیا نقش بست. این گرافیتی فردی با لباس زندان را به تصویر کشیده که با نوشته‌هایی که به شکل طناب در آمده از روی دیوار پایین می‌آید.

در این انتهای این طناب یک ماشین تحریر نقش بسته است.

زندان ردینگ در قرن نوزدهم میلادی محل حبس اسکار وایلد، داستان‌نویس و شاعر ایرلندی بود. او در سال ۱۸۹۵ به اتهام همجنسگرایی به ۲ سال حبس در این زندان محکوم شد.

تازه‌ترین ویدیو