تجارت در آنگولا؛ مزرعه عظیمی که در دوران کرونا به‌راه افتاد و ثمر داد

تجارت در آنگولا؛ مزرعه عظیمی که در دوران کرونا به‌راه افتاد و ثمر داد

با همکاری

«میوهٔ آنگولا در آیندهٔ نزدیک شناخته می‌شود چون با استانداردهای بین‌المللی سازگار است.»

تازه‌ترین ویدیو