«دهکده» یخی؛ برگزاری جشنواره زمستانی در شمال ژاپن

ویدیوها. «دهکده» یخی؛ برگزاری جشنواره زمستانی در شمال ژاپن

ساکنان جزیره هوکایدو در شمال ژاپن روز جمعه در جشنواره ای زمستانی که هر سال در منطقه شیکائوی برگزار می شود شرکت کردند. 

ساکنان جزیره هوکایدو در شمال ژاپن روز جمعه در جشنواره ای زمستانی که هر سال در منطقه شیکائوی برگزار می شود شرکت کردند. 

بازدیدکنندگان از این جشنواره می توانند از بسیاری از بناهایی که با برف و یخ در شیکائوی ساخته شده است بازدید کنند. از مجموعه بناهای ساخته شده در زبان محلی بومیان منطقه به عنوان «دهکده» یاد می شود.

تازه‌ترین ویدیو