«پرنده سکوت» برنده مسابقه تندیس‌های برفی

ویدیوها. «پرنده سکوت» برنده مسابقه تندیس‌های برفی

سی و هشتمین دوره مسابقه تندیس‌های برفی «والوار» واقع در کوهستان آلپ فرانسه، امسال نیز به رغم شرایط همه‌گیری کرونا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مسابقه در قالب ۱۵ تیم، تلاش کردند تا بهترین تندیسی را که می‌توانند از برف و یخ تهیه کنند. جایزه مسابقه امسال در نهایت به تندیسی به نام «پرنده سکوت» رسید.

سی و هشتمین دوره مسابقه تندیس‌های برفی «والوار» واقع در کوهستان آلپ فرانسه، امسال نیز به رغم شرایط همه‌گیری کرونا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مسابقه در قالب ۱۵ تیم، تلاش کردند تا بهترین تندیسی را که می‌توانند از برف و یخ تهیه کنند. جایزه مسابقه امسال در نهایت به تندیسی به نام «پرنده سکوت» رسید.

تازه‌ترین ویدیو