فلامنکو در محاق؛ هنرمندان در اعتراض به دولت رقصیدند

فلامنکو در محاق؛ هنرمندان در اعتراض به دولت رقصیدند

تعدادی از رقصندگان فلامنکو روز چهارشنبه در اعتراض به عدم حمایت دولت اسپانیا در مقابل وزارت فرهنگ این کشور رقصیدند.

تعدادی از رقصندگان فلامنکو روز چهارشنبه در اعتراض به عدم حمایت دولت اسپانیا در مقابل وزارت فرهنگ این کشور رقصیدند.

از زمان آغاز محدودیت‌های کرونایی در اسپانیا از مجموع ۲۱ سالن نمایش رقص فلامنکو در مادرید، پایتخت، ۶ سال به طور کلی به فعالیت خود پایان داده‌اند و ۱۵ سالن باقیمانده نیز تا پایان محدودیت‌ها باید تعطیل بمانند.

معترضان خواستار حمایت دولت از رقصندگان و صاحبان سالن‌های فلامنکو هستند.

رقص فلامنکو در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث فرهنگی بشریت یونسکو ثبت شد.

تازه‌ترین ویدیو