ماهیگیران آهن‌ربایی فرانسوی ۵۲ دوچرخه از آب گرفتند

ویدیوها. ماهیگیران آهن‌ربایی فرانسوی ۵۲ دوچرخه از آب گرفتند

گروهی از جوانان فرانسوی با قلاب‌های مجهز به آهن‌ربا دست کم ۵۲ دوچرخه را از کانال «اورک» در نزدیکی پاریس بیرون آوردند. این جوانان که برای تفریح و نیز برای حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند، به همراه این دوچرخه‌ها اشیاء دیگری مانند تابلوهای راهنمایی و حتی یک موتورسیکلت را نیز در کانال پیدا کردند. آنها می‌گویند روز سه شنبه تنها ظرف نیم ساعت، ۲۰ دوچرخه از آب گرفته‌اند. همه دوچرخه‌های کشف شده از نوع دوچرخه‌های عمومی پاریس موسوم به «ولیب» هستند.

گروهی از جوانان فرانسوی با قلاب‌های مجهز به آهن‌ربا دست کم ۵۲ دوچرخه را از کانال «اورک» در نزدیکی پاریس بیرون آوردند. این جوانان که برای تفریح و نیز برای حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند، به همراه این دوچرخه‌ها اشیاء دیگری مانند تابلوهای راهنمایی و حتی یک موتورسیکلت را نیز در کانال پیدا کردند. آنها می‌گویند روز سه شنبه تنها ظرف نیم ساعت، ۲۰ دوچرخه از آب گرفته‌اند. همه دوچرخه‌های کشف شده از نوع دوچرخه‌های عمومی پاریس موسوم به «ولیب» هستند.

تازه‌ترین ویدیو