پلیس هند راه کشاورزان خشمگین به دهلی را سد کرد

ویدیوها. پلیس هند راه کشاورزان خشمگین به دهلی را سد کرد

پلیس هند روز جمعه راه هزاران کشاورز خشمگین این کشور را که به سوی پایتخت، دهلی نو در حرکت بودند سد کرده و با گاز اشک‌آور و باتوم به آنها حمله کرد. کشاورزان معترض از روز پنجشنبه برای اعتراض به قانون جدید دولت با تراکتور و وسایل دیگر از ایالت‌های هاریانا و پنجاب به طرف دهلی نو به راه افتاده بودند. کشاورزان می‌گویند قانون جدید دولت هند با حذف نرخ ثابت و تضمینی خرید گندم، به ضرر آنها و به سود شرکت‌های واسطه تنظیم شده است.

پلیس هند روز جمعه راه هزاران کشاورز خشمگین این کشور را که به سوی پایتخت، دهلی نو در حرکت بودند سد کرده و با گاز اشک‌آور و باتوم به آنها حمله کرد. کشاورزان معترض از روز پنجشنبه برای اعتراض به قانون جدید دولت با تراکتور و وسایل دیگر از ایالت‌های هاریانا و پنجاب به طرف دهلی نو به راه افتاده بودند. کشاورزان می‌گویند قانون جدید دولت هند با حذف نرخ ثابت و تضمینی خرید گندم، به ضرر آنها و به سود شرکت‌های واسطه تنظیم شده است.

تازه‌ترین ویدیو