تصاویری از اسپانیا، ایتالیا و یونان در روزهای کرونایی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از اسپانیا، ایتالیا و یونان در روزهای کرونایی

دیدن میدان «دومو» در برابر کلیسای جامع میلان یا میدان سینتاگما در آتن از ابتدای شب، چیز غریبی به نظر می‌رسد. اما در شرایط منع رفت و آمد شبانه به دلیل شیوع گسترده کرونا، این اتفاق در بسیاری از کشورهای اروپایی افتاده است. با آن که افراد به دلیل نقض این مقررات جریمه می‌شوند، اما بعضا در برابر این مقررات مقاومت می‌کنند. از جمله چند تن از ساکنان شهر والادولید اسپانیا شامگاه شنبه با مقاومت در برابر پلیس فریاد زدند: آزادی، آزادی.

دیدن میدان «دومو» در برابر کلیسای جامع میلان یا میدان سینتاگما در آتن از ابتدای شب، چیز غریبی به نظر می‌رسد. اما در شرایط منع رفت و آمد شبانه به دلیل شیوع گسترده کرونا، این اتفاق در بسیاری از کشورهای اروپایی افتاده است. با آن که افراد به دلیل نقض این مقررات جریمه می‌شوند، اما بعضا در برابر این مقررات مقاومت می‌کنند. از جمله چند تن از ساکنان شهر والادولید اسپانیا شامگاه شنبه با مقاومت در برابر پلیس فریاد زدند: آزادی، آزادی.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست