تصاویر هوایی از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های لبنان و سوریه

ویدیوها. تصاویر هوایی از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های لبنان و سوریه

آتش‌سوزی گسترده بخش‌های وسیعی از جنگل‌ها در مرز دو کشور لبنان و سوریه را نابود کرده است. تصاویر هوایی نشان دهنده حجم گسترده آتشی است که به جان باختن دست‌کم سه نفر نیز منجر شده است. خبرگزاری دولتی لبنان می‌گوید نیروهای آتش نشانی با استفاده از هلی‌کوپترهای آب‌پاش توانسته‌اند آتش را کنترل کنند.

آتش‌سوزی گسترده بخش‌های وسیعی از جنگل‌ها در مرز دو کشور لبنان و سوریه را نابود کرده است. تصاویر هوایی نشان دهنده حجم گسترده آتشی است که به جان باختن دست‌کم سه نفر نیز منجر شده است. خبرگزاری دولتی لبنان می‌گوید نیروهای آتش نشانی با استفاده از هلی‌کوپترهای آب‌پاش توانسته‌اند آتش را کنترل کنند.

تازه‌ترین ویدیو