تلاش ۳۰۰ آتش‌نشان برای مهار دو آتش‌سوزی بزرگ در آرژانتین

ویدیوها. تلاش ۳۰۰ آتش‌نشان برای مهار دو آتش‌سوزی بزرگ در آرژانتین

حدود ۳۰۰ آتش‌نشان از روزهای گذشته سعی در مهار دو آتش‌سوزی بزرگ در جنگل‌های استان کوردوبای آرژانتین را دارند. ده‌ها نفر از ساکنان این محدوده تخلیه شده‌اند و مقام‌های آرژانتینی در حال تحقیق درباره احتمال عمدی بودن این آتش‌سوزی هستند. استان کوردوبا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار هکتار آتش‌سوزی را گزارش کرده است. با آتش‌سوزی اخیر ۹ استان اطراف نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند.

حدود ۳۰۰ آتش‌نشان از روزهای گذشته سعی در مهار دو آتش‌سوزی بزرگ در جنگل‌های استان کوردوبای آرژانتین را دارند. ده‌ها نفر از ساکنان این محدوده تخلیه شده‌اند و مقام‌های آرژانتینی در حال تحقیق درباره احتمال عمدی بودن این آتش‌سوزی هستند. استان کوردوبا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار هکتار آتش‌سوزی را گزارش کرده است. با آتش‌سوزی اخیر ۹ استان اطراف نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند.

تازه‌ترین ویدیو