لحظه نجات یکی از ۴۳ خدمه کشتی مغروق توسط گارد ساحلی ژاپن

لحظه نجات یکی از ۴۳ خدمه کشتی مغروق توسط گارد ساحلی ژاپن

ماموران گارد ساحلی ژاپن دومین خدمه یک کشتی غرق شده را روز جمعه در شمال جزیره «آمامی اوشیما» این کشور واقع در دریای چین شرقی از مرگ حتمی نجات دادند. ساعاتی پیش امدادگران، یک خدمه دیگر را در حالی که بیهوش بود از آب گرفته بودند اما وی زنده نماند. کشتی «گلف لایوزاستاک-۱» با ۴۳ خدمه بدنبال از کار افتادن موتورش به پهلو واژگون شد و سپس بر اثر طوفان و موجی سهمگین غرق شد. مبداء این کشتی نیوزیلند و محموله آن شش هزار رأس گاو بود. امدادگرانی که در جستجوی خدمه مفقود شده بودند با ده‌ها لاشه گاو که بر روی آب شناور بودند مواجه شدند. گارد ساحلی ژاپن پس از دریافت یک تماس اضطراری در روز چهارشنبه جستجوی خود را آغاز کرد؛ جستجویی که به ناامیدی ختم شده است.

ماموران گارد ساحلی ژاپن دومین خدمه یک کشتی غرق شده را روز جمعه در شمال جزیره «آمامی اوشیما» این کشور واقع در دریای چین شرقی از مرگ حتمی نجات دادند. ساعاتی پیش امدادگران، یک خدمه دیگر را در حالی که بیهوش بود از آب گرفته بودند اما وی زنده نماند. کشتی «گلف لایوزاستاک-۱» با ۴۳ خدمه بدنبال از کار افتادن موتورش به پهلو واژگون شد و سپس بر اثر طوفان و موجی سهمگین غرق شد. مبداء این کشتی نیوزیلند و محموله آن شش هزار رأس گاو بود. امدادگرانی که در جستجوی خدمه مفقود شده بودند با ده‌ها لاشه گاو که بر روی آب شناور بودند مواجه شدند. گارد ساحلی ژاپن پس از دریافت یک تماس اضطراری در روز چهارشنبه جستجوی خود را آغاز کرد؛ جستجویی که به ناامیدی ختم شده است.

تازه‌ترین ویدیو