حمله کوسه به ۴۰ خدمه شناور گارد ساحلی آمریکا در اقیانوس آرام
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

حمله کوسه به ۴۰ خدمه شناور گارد ساحلی آمریکا در اقیانوس آرام

یک کوسه به حدود ۴۰ تن از خدمه یکی از شناور‌های گارد ساحلی آمریکا هنگامی که در آب‌های اقیانوس آرام شنا می‌کردند، نزدیک شد.

یک کوسه به حدود ۴۰ تن از خدمه یکی از شناور‌های گارد ساحلی آمریکا هنگامی که در آب‌های اقیانوس آرام شنا می‌کردند، نزدیک شد.

این ماجرا روز ۲۰ اوت روی داده است. در نهایت یک مامور ویژه پلیس دریایی آمریکا با شلیک از روی عرشه شناور به سوی کوسه آن را فراری داد و ماجرا ختم به خیر شد.

گارد ساحلی آمریکا اعلام کرده که کلیه خدمه شناور سالم از آب بیرون آمدند و کوسه که اندازه آن بین ۱ متر و هشتاد تا ۲ متر و چهل تخمین زده می‌شود هیچ زخمی برنداشته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست