ویدئو؛غواصان در پاکسازی آبراهه‌های استکهلم چه چیزهایی بیرون کشیدند؟

ویدیوها. ویدئو؛غواصان در پاکسازی آبراهه‌های استکهلم چه چیزهایی بیرون کشیدند؟

این روزها گروهی از غواصان دواطلب در استکهلم، پایتخت سوئد، در آبراهه‌های این شهر شیرجه می‌زنند اما نه برای تفریح بلکه برای پاکسازی این آبراهه‌ها از وسایل و زباله‌هایی که به آب ریخته شده است. فردریک یوهانسون، که ابتکار عمل پاکسازی کف آبراهه‌ها با او بوده است می‌گوید: «وقتی آشغال‌ها را می بینم افسرده می‌شوم اما همزمان از این که می‌بینم پسران و دختران جوان و دوست داشتنی برای پاکسازی محیط زیست کمک می‌کنند امیدوار می‌شوم.» شاید جالب باشد بدانید غواصان سوئدی تاکنون از آب چه چیزهایی بیرون کشیده‌اند. فهرست این زباله‌ها طیف وسیعی را در بر می‌گیرد از جمله:  ۱۲ هزار کیلوگرم باتری سربی-اسیدی، ۳۲۰ دستگاه اسکوتر، یک دستگاه خودرو، دوچرخه، ۳۰ هزار کیلوگرم انواع زباله و چیزهای دیگر.

این روزها گروهی از غواصان دواطلب در استکهلم، پایتخت سوئد، در آبراهه‌های این شهر شیرجه می‌زنند اما نه برای تفریح بلکه برای پاکسازی این آبراهه‌ها از وسایل و زباله‌هایی که به آب ریخته شده است. فردریک یوهانسون، که ابتکار عمل پاکسازی کف آبراهه‌ها با او بوده است می‌گوید: «وقتی آشغال‌ها را می بینم افسرده می‌شوم اما همزمان از این که می‌بینم پسران و دختران جوان و دوست داشتنی برای پاکسازی محیط زیست کمک می‌کنند امیدوار می‌شوم.» شاید جالب باشد بدانید غواصان سوئدی تاکنون از آب چه چیزهایی بیرون کشیده‌اند. فهرست این زباله‌ها طیف وسیعی را در بر می‌گیرد از جمله:  ۱۲ هزار کیلوگرم باتری سربی-اسیدی، ۳۲۰ دستگاه اسکوتر، یک دستگاه خودرو، دوچرخه، ۳۰ هزار کیلوگرم انواع زباله و چیزهای دیگر.

تازه‌ترین ویدیو