تجمع کادر بیمارستانی در فرانسه در اعتراض به وضعیت شغلی

ویدیوها. تجمع کادر بیمارستانی در فرانسه در اعتراض به وضعیت شغلی

حدود یکصد پرستار و کادر درمانی روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل بیمارستان روبرت دبره پاریس دست به تجمع زدند. این افراد با پلاکاردهایی در دست خواستار ادامه فشار بر دولت به منظور بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و افزایش حقوق پرسنل درمانی شدند. پیشتر در روز دوشنبه تظاهرات بزرگی با حضور هزاران نفر از پرسنل درمانی در پاریس برگزار شده بود.

حدود یکصد پرستار و کادر درمانی روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل بیمارستان روبرت دبره پاریس دست به تجمع زدند. این افراد با پلاکاردهایی در دست خواستار ادامه فشار بر دولت به منظور بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و افزایش حقوق پرسنل درمانی شدند. پیشتر در روز دوشنبه تظاهرات بزرگی با حضور هزاران نفر از پرسنل درمانی در پاریس برگزار شده بود.

تازه‌ترین ویدیو