کنشگران فرانسوی برای اعتراض رنگ سرخ پاشیدند

ویدیوها. کنشگران فرانسوی برای اعتراض رنگ سرخ پاشیدند

گروهی از کنشگران محیط زیست با تجمع در برابر ساختمان دفتر «مِدِف»، سازمان کارفرمایان فرانسه در پاریس، در حرکتی نمادین، روی دیوار این ساختمان رنگ سرخ به نشانه خون پاشیدند. این افراد که عضو جنبش «شورش انقراض» هستند روز جمعه این حرکت را به نشانه اعتراض به «لابی‌گری» شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از اقدامات زیست‌محیطی انجام دادند. آنها برای تمسخر سرمایه‌داران، لباس‌های شیک پوشیده و سیگار برگ می‌کشیدند.

گروهی از کنشگران محیط زیست با تجمع در برابر ساختمان دفتر «مِدِف»، سازمان کارفرمایان فرانسه در پاریس، در حرکتی نمادین، روی دیوار این ساختمان رنگ سرخ به نشانه خون پاشیدند. این افراد که عضو جنبش «شورش انقراض» هستند روز جمعه این حرکت را به نشانه اعتراض به «لابی‌گری» شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از اقدامات زیست‌محیطی انجام دادند. آنها برای تمسخر سرمایه‌داران، لباس‌های شیک پوشیده و سیگار برگ می‌کشیدند.

تازه‌ترین ویدیو