سینمای سیار در خیابانهای مادرید

ویدیوها. سینمای سیار در خیابانهای مادرید

شهرداری مادرید، پایتخت اسپانیا سینمای سیار را به جمع شهروندان در قرنطینه برد. خودرویی که دو صفحه بزرگ نمایش در دو سوی آن تعبیه شده بعد از غروب هر روز به مناطق مختلف مادرید می رود و با نمایش فیلم شهروندان خانه‌نشین را که از بالکن‌های منازل به تماشا می نشینند، سرگرم می‌کند.

شهرداری مادرید، پایتخت اسپانیا سینمای سیار را به جمع شهروندان در قرنطینه برد. خودرویی که دو صفحه بزرگ نمایش در دو سوی آن تعبیه شده بعد از غروب هر روز به مناطق مختلف مادرید می رود و با نمایش فیلم شهروندان خانه‌نشین را که از بالکن‌های منازل به تماشا می نشینند، سرگرم می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو