آبهای ونیز ایتالیا زلال و شفاف اما شهر سوت و کور شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آبهای ونیز ایتالیا زلال و شفاف اما شهر سوت و کور شد

شهر توریستی ونیز ایتالیا در سایه شیوع ویروس کرونا و قرنطینه، در سکوت کم سابقه ای فرو رفته است. هیچ گردشگری در شهر نیست و قایق ها از حرکت ایستاده اند. با عدم تردد در شهر و آبراهه های آن، آبهای ونیز زلال و شفاف اما شهر خالی از همهمه و جمعیت شده است. از ۹ ماه مارس ونیز همانند دیگر شهرهای ایتالیا قرنطینه است.

شهر توریستی ونیز ایتالیا در سایه شیوع ویروس کرونا و قرنطینه، در سکوت کم سابقه ای فرو رفته است. هیچ گردشگری در شهر نیست و قایق ها از حرکت ایستاده اند. با عدم تردد در شهر و آبراهه های آن، آبهای ونیز زلال و شفاف اما شهر خالی از همهمه و جمعیت شده است. از ۹ ماه مارس ونیز همانند دیگر شهرهای ایتالیا قرنطینه است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست