تلاش شهروند پاریسی برای سرگرم کردن همسایگان در دوران قرنطینه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تلاش شهروند پاریسی برای سرگرم کردن همسایگان در دوران قرنطینه

یک هنروز و بازیگر نمایشی در پاریس برای سرگرم کردن همسایگان خود در دوران قرنطینه شب‌ها یک بازی معماگونه را از لب پنجره منزل خود هدایت می‌کند. نوام کارتوزو این بازی را پس از تشویق روزمره پرستاران و کادر درمانی بیمارستا‌ن‌ها که مدتی است هر شب ساعت ۲۰ در شهرهای مختلف فرانسه انجام می‌شود،‌ راه می اندازد. همسایه‌ها بر حسب شماره زوج و فرد آپارتمان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و در این سرگرمی با پاسخ به سوال‌های معمایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

یک هنروز و بازیگر نمایشی در پاریس برای سرگرم کردن همسایگان خود در دوران قرنطینه شب‌ها یک بازی معماگونه را از لب پنجره منزل خود هدایت می‌کند. نوام کارتوزو این بازی را پس از تشویق روزمره پرستاران و کادر درمانی بیمارستا‌ن‌ها که مدتی است هر شب ساعت ۲۰ در شهرهای مختلف فرانسه انجام می‌شود،‌ راه می اندازد. همسایه‌ها بر حسب شماره زوج و فرد آپارتمان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و در این سرگرمی با پاسخ به سوال‌های معمایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست