ورزش‌ گروهی در روزهای‌ کرونایی ممنوع اما در بالکن‌ها چطور

ورزش‌ گروهی در روزهای‌ کرونایی ممنوع اما در بالکن‌ها چطور

این روزها برای میلیون‌ها شهرنشین در اروپا که بدنبال قرنطینه کرونا، خانه نشین شده‌اند، پنجره و بالکن آپارتمان‌ها بیشتر از گذشته معنی پیدا کرده‌ است. خروج از منازل در بسیاری از شهرها، به جز برای موارد ضروری، ممنوع است و از همین رو پنجره‌ها و بالکن‌ها دریچه‌ای شده‌اند به دنیای بیرون، فعالیت و ارتباط با دیگران. تجمع و ورزش گروهی نیز ممنوع است اما نه برای این دسته از شهروندان در هامبورگ آلمان که در ویدئو می بینید.

این روزها برای میلیون‌ها شهرنشین در اروپا که بدنبال قرنطینه کرونا، خانه نشین شده‌اند، پنجره و بالکن آپارتمان‌ها بیشتر از گذشته معنی پیدا کرده‌ است. خروج از منازل در بسیاری از شهرها، به جز برای موارد ضروری، ممنوع است و از همین رو پنجره‌ها و بالکن‌ها دریچه‌ای شده‌اند به دنیای بیرون، فعالیت و ارتباط با دیگران. تجمع و ورزش گروهی نیز ممنوع است اما نه برای این دسته از شهروندان در هامبورگ آلمان که در ویدئو می بینید.

تازه‌ترین ویدیو