رقص نخبگان سامبا در بزرگ‌ترین کارناوال جهان

رقص نخبگان سامبا در بزرگ‌ترین کارناوال جهان

نخبگان مدرسه‌های رقص سامبای برزیلی شامگاه یکشنبه در کارناوال بزرگ ریو دو ژانیرو که بزرگ‌ترین کارناوال جهان است، سوار بر ارابه‌های تزیین شده رقصیدند و رژه رفتند. گروه های رقصندگان با یکدیگر رقابت می کنند و داوران در ۱۰ زمینه، از کیفیت طبل‌هایشان گرفته تا زیبایی لباس و تزیین ارابه‌هایشان به آنها امتیاز می دهند. این کارناوال تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

نخبگان مدرسه‌های رقص سامبای برزیلی شامگاه یکشنبه در کارناوال بزرگ ریو دو ژانیرو که بزرگ‌ترین کارناوال جهان است، سوار بر ارابه‌های تزیین شده رقصیدند و رژه رفتند. گروه های رقصندگان با یکدیگر رقابت می کنند و داوران در ۱۰ زمینه، از کیفیت طبل‌هایشان گرفته تا زیبایی لباس و تزیین ارابه‌هایشان به آنها امتیاز می دهند. این کارناوال تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو