استقبال از ترامپ به سبک هندی؛ شما خدای من هستید

ویدیوها. استقبال از ترامپ به سبک هندی؛ شما خدای من هستید

«جناب ترامپ، شما خدای من هستید»؛ «به هند خوش آمدید، من خیلی خوشحالم»؛ اینها جملات بوسا کریشنا، طرفدار سرسخت دونالد ترامپ است که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به هند مجسمه‌ای در ابعاد واقعی از او ساخته است.

«جناب ترامپ، شما خدای من هستید»؛ «به هند خوش آمدید، من خیلی خوشحالم»؛ اینها جملات بوسا کریشنا، طرفدار سرسخت دونالد ترامپ است که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به هند مجسمه‌ای در ابعاد واقعی از او ساخته است.

این مرد هندی آئین ویژه خدایان هندو را در پرستشگاه «پوجا» برای مجسمه‌اش برگزار کرده و می‌گوید: «به درگاه خدا دعا می‌کنم که دست کم برای یک بار هم که شده خدایم را ببینم.»

تازه‌ترین ویدیو